top of page

תפריט ערב

כאן מתארים את התפריט, למשל, מוגש כל יום בין 18:00 ל-23:00.

ראשונות

תיאור או הסבר לחלק הזה בתפריט.

הפריט הראשון בחלק הזה image

הפריט הראשון בחלק הזה

כאן יהיה תיאור הפריט.

‏25.00 ₪

נטול מוצרי חלב
פיקנטי
הפריט השני בחלק הזה image

הפריט השני בחלק הזה

כאן יהיה תיאור הפריט.

‏40.00 ₪

צמחוני
הפריט השלישי בחלק הזה image

הפריט השלישי בחלק הזה

כאן יהיה תיאור הפריט.

‏39.00 ₪

עיקריות

תיאור או הסבר לחלק הזה בתפריט

הפריט הראשון בחלק הזה image

הפריט הראשון בחלק הזה

כאן יהיה תיאור הפריט.

‏65.00 ₪

הפריט השני בחלק הזה image

הפריט השני בחלק הזה

כאן יהיה תיאור הפריט.

‏75.00 ₪

טבעוני
הפריט השלישי בחלק הזה image

הפריט השלישי בחלק הזה

כאן יהיה תיאור הפריט.

‏80.00 ₪

דגים
פירות ים
הפריט הרביעי בחלק הזה image

הפריט הרביעי בחלק הזה

כאן יהיה תיאור הפריט.

‏85.00 ₪

בוטנים
הפריט החמישי בחלק הזה image

הפריט החמישי בחלק הזה

כאן יהיה תיאור הפריט.

‏90.00 ₪

הפריט השישי בחלק הזה image

הפריט השישי בחלק הזה

כאן יהיה תיאור הפריט.

‏70.00 ₪

קינוחים

תיאור או הסבר לחלק הזה בתפריט

הפריט הראשון בחלק הזה image

הפריט הראשון בחלק הזה

כאן יהיה תיאור הפריט.

‏50.00 ₪

צמחוני
הפריט השני בחלק הזה image

הפריט השני בחלק הזה

כאן יהיה תיאור הפריט.

‏40.00 ₪

הפריט השלישי בחלק הזה image

הפריט השלישי בחלק הזה

כאן יהיה תיאור הפריט.

‏55.00 ₪

אגוזים
הפריט הרביעי בחלק הזה image

הפריט הרביעי בחלק הזה

כאן יהיה תיאור הפריט.

‏45.00 ₪

הפריט החמישי בחלק הזה image

הפריט החמישי בחלק הזה

כאן יהיה תיאור הפריט.

‏50.00 ₪

הפריט השישי בחלק הזה image

הפריט השישי בחלק הזה

כאן יהיה תיאור הפריט.

‏45.00 ₪

נטול מוצרי חלב

שתייה

תיאור או הסבר לחלק הזה בתפריט

הפריט הראשון בחלק הזה

כאן יהיה תיאור הפריט.

‏12.00 ₪

הפריט השני בחלק הזה

כאן יהיה תיאור הפריט.

‏15.00 ₪

הפריט השלישי בחלק הזה

כאן יהיה תיאור הפריט.

‏14.00 ₪

הפריט הרביעי בחלק הזה

כאן יהיה תיאור הפריט.

‏11.00 ₪

הפריט החמישי בחלק הזה

כאן יהיה תיאור הפריט.

‏10.00 ₪

הפריט השישי בחלק הזה

כאן יהיה תיאור הפריט.

‏12.00 ₪

bottom of page